Kreatywne fundamenty

Profesjonalnie zaprojektowany znak marki nigdy nie jest wynikiem przypadku.
To precyzyjnie określone parametry: proporcje, konstrukcja i kolorystyka.

Wizerunek firmy można kształtować w formach pozawizualnych i wizualnych.

Formy pozawizualne oddziałują na wszystkie (poza wzrokiem) zmysły odbiorcy. Postrzeganie organizacji kształtowane jest przez pryzmat jej zachowania i obecności na rynku. Zatem sposoby zachowania oraz jej zasady kształtują tożsamość i wizerunek. Jednak to zmysł wzroku jest elementem, który wspomaga te działania, kształtuje tożsamość wizualną.

Pozytywne skojarzenia

System identyfikacji może być budowany etapami – powinien wtedy opierać się na solidnych założeniach. Spójna identyfikacja umożliwi budowanie rozpoznawalności marki.

Kreatywna symbolika

Symbolika kształtów i kolorów jest podstawą komunikacji marketingowej. Symbole reprezentujące marki znacznie łatwiej zapadają w pamięci, niż innego rodzaju informacje powiązane z marką.

Fundamenty projektu identyfikacji

Wymiarowanie znaku określa położenie wszystkich elementów znaku w stosunku do siebie.

Czytaj dalej

Podstawowym duet kolorystyczny jest bezpiecznym zestawem kolorów.

Czytaj dalej

Przestrzeganie pola ochronnego znaku stanowi gwarancję czytelności znaku marki.

Czytaj dalej

karta znaku marki